Sociologijo poučuje:  mag. Nina Harapin  Govorilne ure:   torek  (9.30–10.15 v kabinetu slovenščine)
Sociologija je znanost ali veda, ki se sistematično ukvarja s proučevanjem družbe, družbenega življenja in z življenjem posameznika v družbi.

Poseben poudarek je na sociološki analizi slovenske družbe, vendar pa predmet seznanja dijake in dijakinje tudi s temeljnimi značilnostmi drugih sodobnih družb in kultur.   

S predmetom se dijaki seznanijo v 3. letniku (70 ur). Lahko pa sociologija postane tudi izbirni maturitetni predmet v 4. letniku (210 ur).